De ideale relatie

Een ideale relatie is wat mij betreft een relatie waarin je je veilig, geborgen en begrepen kunt voelen Het is een relatie waar je plezier hebt met elkaar en kunt lachen, maar ook stil kunt zijn samen Waar je verdriet kunt delen angst en onzekerheid. Maar ook al zijn deze ingredienten niet altijd aanwezig, toch is er telkens iets wat ‘samen’ wil. Iets wat steeds weer voor elkaar kiest om de relatie verder te verdiepen en op te bouwen. Maar dat gaat niet vanzelf je moet er je wel voor inzetten. Maar jammer genoeg hebben we het altijd druk, zijn we altijd in de weer en rennen we van hot naar haar. Daarom hebben we nauwelijks tijd om echt aandacht aan elkaar te besteden. Helaas, want onze relatie lijdt daar dikwijls onder. Stress en drukte maken ons prikkelbaar, agressief en defensief, waardoor we elkaar steeds minder gaan begrijpen. Dit zorgt er voor dat ieder voor zich steeds meer op een ‘eilandje’ komt te zitten. Hierdoor is er geen ruimte meer om elkaar te steunen en echt bij elkaar te zijn. Dat is jammer want je wilt in een relatie uiteindelijk toch dichter bij elkaar komen, in plaats van steeds verder uit elkaar te groeien.

Wat is Relatie Ademwerk?

Veel mensen die bij mij komen, praten al jaren over hun relatieproblemen, maar vaak in vruchteloze vicieuze cirkels. Ze merken dat praten er over over niet echt helpt om dichterbij elkaar te komen. Daarom is het voor hen een verademing om te horen dat ik op een andere manier werk. Door samen op een speciale manier te ademen ontstaat de mogelijkheid om jezelf en je partner op een diepe en intense manier te leren kennen. Ik noem dit Relatie Ademwerk. Het is een nieuwe vorm van relatietherapie die de adem gebruikt als ingang om je open te stellen naar elkaar. Ademen en voelen zijn onmiskenbaar verbonden met elkaar. Door onze ademhaling tot een minimum te reduceren onderdrukken we emoties als angst, boosheid, onzekerheid, verdriet, schaamte en schuld. Met Relatie Ademwerk kun je weer contact maken met die verdrongen emoties. Door ze niet langer te onderdrukken, maar te voelen en te aanvaarden kun je gevoelens, zowel fysiek als emotioneel in een positieve context plaatsen. Wanneer je dit proces doormaakt met elkaar, kan er een sfeer ontstaan van liefde en begrip. Hierdoor kan een liefdevol samenzijn tot stand komen, een nieuw hart tot hart contact waarin meer ruimte is voor intimiteit met elkaar. Naast het speciale ademwerk, zijn er ook andere oefeningen en is er tevens ruimte om te delen wat er binnen de relatie gebeurt

Ademen

Ademen is een mechanisme dat ons in staat stelt om te leven. Het in-en uitademen wat we doen lijkt op een golfbeweging. De adem rijst als een hoge golf, stijgt naar een top en neemt dan langzaam weer af. We ademen in waardoor de golf groeit tot een piek, dan ademen we rustig weer uit, pauzeren even om vervolgens weer opnieuw in te ademen. De ademhaling kent ook verschillende ritmen; snel, langzaam, diep en oppervlakkig. Wanneer we boos zijn, vrijen of ergens voor vluchten , wordt het tempo van de adem verhoogd. Als we slapen ademen we langzamer dan wanneer we wakker zijn. Wanneer we opgewonden zijn komt de golf tot een hoogtepunt. Als we ons rustig voelen ademen we diep in de buik. Stellen we eisen aan het leven dan is onze adem krachtig.Maar er zijn mensen in ons leven geweest die iets anders van ons eisten of verlangden. Soms waren er ook bepaalde omstandigheden die het ons moeilijk maakten om ons vrij te uiten. Dit heeft zich in onze ademhaling vastgezet. Onze hedendaagse manier van ademen weerspiegelt hierdoor een stroom van impulsen in de vorm van, aarzelingen, frustraties, terugtrekkende bewegingen, angsten, onzekerheden, schaamte en schuld.

Adembevrijding

Het adempatroon dat we in de loop van ons leven hebben opgebouwd is ontstaan door pijnlijke en ongemakkelijke ervaringen buiten ons te houden. Elke keer dat iets niet waar mag zijn wordt onze vrije ademhaling stukje bij beetje afgeknepen en daarmee ook onze energiestroom. Tijdens een ademsessie wordt intens en verbonden geademd. Maar hoe belangrijk dit ook is, in de praktijk blijkt dit niet voldoende te zijn om ons adempatroon te doorbreken. Een aspect van het ademen die dit wel doet, is het verbazingwekkende fenomeen van second wind, ook wel adembevrijding genoemd. Misschien heb je dit verschijnsel wel eens ervaren terwijl je aan het hardlopen was. Je raakt uitgeput en snakt naar lucht. Plotseling adem je zo gemakkelijk en loop je zo moeiteloos dat het lijkt alsof je gedragen wordt. Daarbij ben je je ook bewust van waar je grenzen liggen. Tevens weet je precies hoeveel je moet versnellen of vertragen om zo efficient mogelijk te lopen. Dit fenomeen kan zich ook in een ademsessie voordoen. Het is steeds weer een aangrijpend moment als het lichaam schokkend en schuddend haar verzet opgeeft en de adem met een diepe zucht of een golfbeweging haar oorspronkelijke ruimte weer inneemt. Tegelijkertijd met deze adembevrijding krijgen lichaam en geest niet alleen extra energie, maar gaan ook synchroon lopen. Wanneer lichaam en geest samenvallen geeft dat een gevoel van eenheid en heelheid. Ademen blijkt dus toegang te geven tot de helende kracht in ons.

Hoe gaat zoiets?

Wanneer beide partners geen ademervaring hebben doet men er goed aan eerst elk afzonderlijk een paar individuele sessies te nemen. Je kunt daar ook bij mij voor terecht. Dit om wat meer adembewustzijn te verkrijgen. Je leert dan tevens de ademhalingsmethode die we in de partnersessies gebruiken. Die methode kan je dichter bij je gevoel brengen. Want ademen betekent voelen. Hoe dieper je adem gaat, hoe meer je gaat voelen. Ook al ben je je gevoel misschien kwijtgeraakt, met ademen vind je het over het algemeen snel weer terug. Met het ademen kunnen spanningen en verkrampingen naar de oppervlakte komen. Door in diezelfde adem te ontspannen kun je het 'oude zeer' dat die spanningen heeft veroorzaakt loslaten. Het resultaat is opluchting, ontspanning en een ongekend gevoel van vrijheid. Kortom diep en intens ademen is een voor het lichaam aangenaam proces om je onderbewuste te reinigen van alle destructiviteit. Hierdoor kun je het hier-en nu, dieper, intenser en vervullender ervaren. Wanneer je samen gaat ademen geeft dat nog een extra dimensie. Het brengt je op een dieper niveau in contact met elkaar. Wanneer beide partners hetzelfde ademritme volgen ontstaat er synchroniciteit. Op dat moment stroomt de levensenergie in een cirkelbeweging, waardoor er een eenheid ontstaat, een samenkomen, een samensmelten. Dan zijn beide partners een geheel geworden, de negatieve en de positieve pool, het vrouwelijke en het mannelijke zijn in dit geval niet meer aanwezig.

Waarom?


Je hebt anderen nodig om je aan te spiegelen, zodat je jezelf kunt zien en leren kennen. Daarom heeft een relatie een belangrijke functie in ons leven. Wat mij betreft kies je bewust of onbewust je partner(s) om je te ontdoen van kinderangsten en te kunnen groeien naar volwassenheid. Daarom heb je tegelijkertijd ook de neiging om op de rem te trappen.Want angst en de behoefte om te groeien gaan altijd samen. Soms heb je daar hulp bij nodig om te kunnen zien dat je niet meer dat kind bent met die angsten, maar een volwassene tegenover een ander volwassene. Dan kun je de keuze maken om je niet meer door die angst te laten leiden. Nog een aspect wat vaak terugkomt in relaties is dat wanneer mensen langere tijd samenzijn op een dood spoor belanden. Ze willen wel samen verder, maar de relatie is zo vanzelfsprekend geworden dat er een sleur is ontstaan die nauwelijks te doorbreken lijkt. Alles verloopt steeds op dezelfde manier. Je kent elkaars gewoontes zo goed dat je dikwijls al van tevoren weet hoe de ander zal reageren. Wat ook veel voorkomt in relaties is het gemis en de pijn die je voelt over datgene wat je graag zou willen van je partner, maar nooit krijgt. Het is vaak dezelfde pijn die je als kind bij je ouders ervaren hebt. De meeste mensen hebben in hun jeugd dergelijke pijn opgelopen. Wanneer deze pijn er niet mag zijn kunnen ook gevoelens zoals houden van er niet echt zijn.

Voor wie?

Relatie Ademwerk is bedoeld voor diegenen die het over het algemeen goed met elkaar kunnen vinden, maar regelmatig vastlopen in bepaalde situaties en geen idee hebben hoe daar samen weer uit te komen. Het komt vaak voor dat geliefden bepaalde conflicten hebben, daar geen oplossing voor kunnen vinden, waardoor men telkens weer in hetzelfde patroon terecht komt. Dat eindigt vaak met ruzie maken of elkaar een tijdje negeren. Maar uiteindelijk zoek je elkaar toch weer op, ondanks dat het nog steeds niet duidelijk is hoe je uit dit hardnekkige patroon kunt komen. Relatie Ademwerk is ook voor diegene die zich binnen hun relatie verder willen ontwikkelen. Het kan een fantastische ervaring zijn samen met je partner. Samen groeien, dichter bij elkaar komen, beter communiceren. Kortom een grote sprong, een nieuw begin. Je kunt het je nauwelijks mooier voorstellen. Maar toch kan er een addertje onder het gras zitten.Dit voorkomen vergt enige voorbereiding. Relatie Ademwerk betekent dat alle aspecten in de relatie sneller en intensiever ontwikkelen. Als je bewust of onbewust 'nee' zegt tegen je partner, kan dit 'nee' snel groter worden en tot een breuk leiden. Wanneer je allebei 'ja' tegen elkaar zegt is dat het beste uitgangspunt om dit avontuur samen aan te gaan. Om nog meer duidelijkheid te krijgen kun je jezelf de volgende vragen stellen:
* Wil ik echt aan mezelf werken?
* Wil ik echt de relatie met mijn partner verder laten groeien en ontwikkelen?
* Wil ik echt zonder enige terughouding eerlijk zijn tegenover mijn partner?

Relatievormen

Er bestaan drie relatievormen; afhankelijke relaties, onafhankelijke relaties en verbonden relaties.Verreweg de meeste relaties zijn gebaseerd op afhankelijkheid. Kenmerken van een afhankelijke relatie zijn dominantie, macht, bezitterigheid en jaloezie. De zogenaamde liefde is alleen maar een vernuftige strategie om elkaar te overheersen. Dan heb je de onafhankelijke relatie. Kenmerkend voor deze relatievorm is strijd. Want beiden zijn niet bereid zich aan te passen. Ze geven elkaar de vrijheid. Maar deze z.g vrijheid berust grotendeels op onverschilligheid.. De onafhankelijkheidsrelatie is een zeer oppervlakkige relatie. Beide partners zijn bang voor intimiteit. Ze vrezen hierdoor hun vrijheid te verliezen Tenslotte is er de verbonden relatie. Deze relatievorm komt sporadisch voor, maar als het zich voordoet is er sprake van een ultieme liefde.. Twee wezens die niet afhankelijk, maar ook niet onafhankelijk zijn, maar in diepe harmonie samenvallen. Twee lichamen en een ademhaling, twee lichamen in een ziel. Alleen in dit geval kun je spreken van liefde. De twee eerste vormen zijn gewoon transacties

Relaties zijn spiegels

Je kunt een relatie niet buiten je blijven zoeken. Want een relatie ligt niet buiten je, de relatie ben jezelf. De enige relatie die je hebt is de relatie met jezelf. De relatie die je met jezelf hebt is in grote mate beinvloed door de relatie die je als kind met je ouders had. Maar ook iedere andere relatievorm is een weerspiegeling van de relatie die je had met je opvoeders. Dus ook de relatie met je partner. Zolang je die eerste relatie niet opgehelderd hebt, ben je niet in staat om op een volwassen manier een relatie aan te gaan. Relaties zijn spiegels. Je trekt vaak een partner aan die eigenschappen heeft die je absoluut niet leuk vindt. Of je trekt een partner aan die juist die eigenschappen heeft, die jij ook graag zou willen hebben. Je zou deze partners niet aantrekken als hun manier van zijn niet op een of andere manier jouw leven zou verrijken. De relatie die je met partner hebt, geeft de relatie weer die je met jezelf hebt. Een relatie geeft je tevens de mogelijkheid te genezen van de fundamentele angst dat je er niet mag zijn. Je geeft jezelf een plaats bij de ander.

Zien doet geloven

Er bestaan fantastische relaties, relaties waar groei plaatsvindt, waarin geen autoriteit heerst, geen machtsspelletjes zijn, geen bezitsdrang, maar waar liefde en vrijheid is. Toch verdwijnt in de meeste relaties de liefde vroeg of laat, of is er misschien helemaal nooit geweest. Mogelijk speelden er andere motieven zoals geld, macht of prestige in plaats van liefde. Kinderen die daaruit voortkomen hebben het soms moeilijk. Omdat ze niet uit liefde zijn geboren. Hun ouders waren liefdeloos en er heerste voortdurend jaloezie, ruzie en boosheid. Die kinderen die nu volwassen zijn zien nog steeds de liefdeloze gezichten van hun ouders. Soms hadden hun ouders elkaar lief, maar dat gebeurde altijd achter gesloten deuren. Ze hebben hun kinderen nooit laten zien wat liefde is. En kinderen leren hun eerste levenslessen van hun ouders. Als ze zien dat er geen mogelijkheid tot liefde bestaat, beginnen ze te geloven dat liefde alleen in films voorkomt. Kinderen kunnen niet geloven dat er in hun leven liefde zal zijn, als er geen liefde in het leven van hun ouders was. Als je eenmaal geleerd hebt dat liefde alleen in films voorkomt, dan zal het je nooit overkomen, dan raak je er voor afgesloten. Het zien gebeuren is de enige manier om het later te laten gebeuren. Als je je ouders helemaal verliefd ziet, echt heel diep en zorgzaam voor elkaar, dan heb je de liefde zien gebeuren en dan weet je dat het jou ook zal gebeuren.

De kunst van liefhebben

Er is een ontzettend groot aanbod van boeken over hoe je moet liefhebben. Maar in het meerendeel van die boeken wordt liefhebben benaderd als een kunstje dat je kunt leren. Maar wat mij betreft is de kunst van het liefhebben geen trucje. Voor mij is meer het verwijderen van allerlei hindernissen die je tegenkomt op het pad van de liefde. Want in relaties komt niet alleen liefde tot uitdrukking, maar ook datgene wat geen liefde is. Daarom is liefhebben een kwestie van bewustwording. Die bewustwording bestaat uit het onderscheid maken van wat liefde is en wat troep uit je onverwerkte verleden. Dat is hetzelfde proces als het zoeken naar een bron. Je blijft alsmaar graven en wroeten in de aarde. Net zolang tot dat je bij het water komt. Het water was er altijd al, alleen niet zichtbaar. Maar nu je alle rotzooi hebt verwijderd kun je het water vrijelijk gebruiken wanneer je dat maar wilt. Met de liefde is het precies hetzelfde. Liefde is als een onderstroom, dat nooit ophoudt met stromen. Maar er zit veel rommel voor wat eerst opgeruimd moet worden. Dat is wat mij betreft de kunst van het liefhebben

Liefde & Bezitterigheid

Een van de grootste angsten in een relatie, is de angst om je partner kwijt te raken. Want wat je liefhebt daar hecht je je aan. Wanneer je die gehechtheid echter aanziet voor liefde, kun je lelijk de mist ingaan. Want wat je denkt dat liefde is, kan dan ontaarden in een keurslijf dat gepaard gaat met macht en bezitsdrang ten aanzien van je partner. Dan zijn er verwachtingen, eisen en frustraties en worden van beide kanten pogingen ondernomen om elkaar te domineren. Maar macht en bezitterigheid heeft niets te maken met liefde, in tegendeel . Een oude wijsheid zegt: als je paard de benen neemt, ga het niet achterna. Want dat heeft geen zin, het komt vanzelf terug. Hoe harder je achter je paard aanrent, des de harder het zal weglopen. Als iemand echt bij je hoort kun je hem/haar niet kwijtraken. Je kunt iemand alleen verliezen door de ander krampachtig vast proberen te houden. Door los te laten komt alles vanzelf naar je toe. Ook al gebruik je al je overtuigingskracht om iemand aan je te binden, het zal je niet helpen.Want liefde laat zich niet binden. Als liefde verdwijnt dan blijft er alleen iets doods en saais over.

Er moet toch meer zijn!

De reden waarom je de ander steeds weer opzoekt, is je met hem/haar te willen verbinden. Zowel met lichaam, hart en ziel. Seksuele energie is daarbij vaak de stuwende kracht, de motor. Omdat je het neven product bent van een seksuele ontmoeting is je hele lichaam opgebouwd uit sekscellen en is je levensenergie seksuele energie. Daarom verlang je regelmatig naar seks. Direct na je geboorte is dat verlangen er al. Het vergt alleen tijd voordat je lichaam zich er van bewust wordt omdat verlangen te vervullen. Maar vaak weet je dan niet hoe je er mee om moet gaan. Dit resulteert dikwijls in dat je of seks gaat verdringen of dat het helemaal op zichzelf komt te staan. Maar wie seks verdringt zal altijd bang zijn voor liefde. Want zodra er liefde in het spel is, kan daar seks uit ontstaan. En wie liefde verdringt zal altijd bang zijn voor seks. Een liefdevolle aanraking kan ieder moment een seksuele aanraking worden en een seksuele aanraking elk moment een liefdevolle aanraking. Daar komt nog bij dat je een liefdesrelatie zonder seks niet bevredigend vindt en een seksuele relatie zonder liefde ook niet voldoet. Toch weet je dat er meer moet zijn. Dit besef kan zich omzetten in een diep verlangen om door te dringen tot de essentie. Van daaruit kan zich een volwassen relatie ontwikkelen, een relatie met lichaam, hart en ziel.

Projectie

Alles wat je zegt over je partner, zegt nooit iets over de ander, maar alleen iets over jezelf. Wat je ook voor mening hebt over de ander, het is altijd een mening over jezelf. Hoe je ook spreekt over de ander, het is steeds je eigen ervaring die aan het woord is. Ieder woord is een afspiegeling van jezelf. Wanneer je je partner iets verwijt, dan maakt het niets uit of dat nu wel of niet waar is. Want je maakt dat verwijt alleen omdat je die eigenschappen zelf ook hebt. Je verwijt het de ander slechts omdat het je voortdurend doet herinneren aan aspecten van jezelf die je niet onder ogen wilt zien. Als je je partner verwijt altijd kritiek op je te hebben, dan ben je jezelf niet bewust van je eigen kritische neigingen. Als je de ander beschuldigd van vijandigheid, dan ben je je onbewust van je eigen vijandigheid. Die onbewustheid ontstaat als je bepaalde neigingen in jezelf probeert te ontkennen. Maar omdat je er niet in slaagt die gevoelens te ontkennen, ontken je gewoon dat jij de eigenaar bent. Dan leg je ze vervolgens op het bordje van je partner. Want doe je dit niet dan blijf je er zelf mee zitten.

Liefde

We dromen allemaal over de ideale liefde, want iedereen voelt zich erin teleurgesteld. We fantaseren over hoe het zou kunnen zijn of hoe het had kunnen zijn. Maar juist om die reden kunnen we niet liefhebben. We kunnen niet liefhebben omdat we verwachtingen hebben. Maar verwachtingen hebben betrekking op de toekomst. Daarom kunnen we nooit liefhebben op het moment zelf. Want het heden trekt zich niets aan van onze fantasieen over hoe het zou moeten zijn. Het is zoals het is. Het heeft dus ook geen enkele zin om eisen en voorwaarden te stellen. Liefde kan alleen hier-en nu plaatsvinden. Want in het hier-en nu is de liefde onvoorwaardelijk, zonder verwachtingen, eisen of voorwaarden. Daarom is liefde niet afhankelijk van een andere persoon. Zodra er een andere persoon voor nodig is, kunnen we niet in het moment liefhebben. Omdat er op subtiele wijze al sprake is van een voorwaarde Liefde heeft niets te maken met een relatie tussen twee mensen. Liefde is een geestesgesteldheid in onszelf. Dus we zijn liefdevol of we zijn dat niet

Mijn praktijk

Mijn praktijk heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Ik mag me verheugen in een gestaag toenemende belangstelling. Ik ben blij met de mensen die er de afgelopen jaren gebruik van hebben gemaakt. Die hun ontwikkeling en leven bewust ter hand hebben genomen en tevens anderen inspireerden hetzelfde te doen. Maar ik ben ook trots op mijn inspanning en doorzetting om dit werk voor een breder publiek toegankelijk te maken. Alle methoden die ik gebruik zijn schitterende groeivormen die in betrekkelijk korte tijd zichtbare en voelbare veranderingen kunnen geven. Mocht het nieuw voor je zijn dan geeft het de mogelijkheid een begin te maken aan een bewustwordings-proces waarvan je de rest van je leven veel profijt zult hebben. Als je al wat gedaan hebt op dit gebied, dan kan het zinvol zijn daar nieuwe impulsen aan te geven. Alle methoden zijn er op gericht je eigenheid weer terug te vinden. Iedereen is uniek, heeft unieke eigenschappen en talenten, essentiele behoeftes en zijn eigen uitdrukkingswijze. In de loop van je leven kunnen er echter dingen gebeurd zijn waardoor je gedwongen werd ontrouw te zijn aan jezelf. Ontrouw aan jezelf zijn betekent afstand doen van je eigenheid

De begeleiding

Even voorstellen, mijn naam is Willem J Overvliet. (1938) Mijn dorst naar heelheid brachten mij ooit in contact met therapiegroepen en inspireerde mij  zelf therapeut te worden. Ik volgde diverse opleidingen in de transpersoonlijke therapie. Transpersoonlijke therapie is een therapie waarbij ervaringen kunnen optreden, die de grenzen van de persoonlijkheid overstijgen, zoals bijvoorbeeld eenheidservaringen. Sinds 1976 ben ik actief in de therapiewereld. Gedurende die periode ben ik langzamerhand gekomen tot een stijl van werken die ik Bevrijdend Ademwerk noem. Bevrijdend Ademwerk borduurt verder op de transpersoonlijke benadering en gebruikt dezelfde methoden, die voornamelijk ervarings-en lichaamsgericht werken. Hierbij wordt de mens als totaliteit van lichaam, geest en ziel benaderd. Deze methoden zijn direct, dichtbij, intensief en diepgaand. Steeds meer mensen vragen specifiek naar lichaams-en ervaringsgerichte therapie . Want praten doen ze al jaren en meestal in vruchteloze vicieuze cirkels.

Praktijkinformatie

Het adres van mijn praktijk is: St.Bonifatiusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Dit is tevens het Postadres. Telefoon: 070-3200035. Email: willemovervliet@gmail.com INGbank NL07INGB0005758493. In mijn praktijk geef ik voornamelijk voorlichting, individuele sessies, groepswerk, bijscholing, supervisie en een beroepsopleiding. Het telefoonnummer van de praktijk is 070-3200035. Alle telefonisch contact loopt via dit vaste nummer. Ik ben niet mobiel bereikbaar. Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00-10.00 uur en van 18.00-19.00 uur. Deze uren zijn speciaal voor informatie en het maken van afspraken. Je krijgt mij dan rechtstreeks aan de lijn. Als je mij op andere uren belt dan krijg je bijna altijd het antwoordapparaat. Ik ben dan meestal aan het werk in de praktijk. In dit geval kun je je naam inspreken en tevens je telefoonnummer en welke tijd je bereikbaar bent. Meestal bel ik dezelfde dag nog terug. De praktijk is goed te bereiken met het openbaar vervoer zowel vanuit de richting Leiden (bus 45) als uit Den Haag (Bus 46 & 45). Ook met eigen vervoer goed bereikbaar, bovendien voldoende en gratis parkeergelegenheid
Klik hier om de locatie van mijn praktijk te bekijken

Orientatiegesprek

In dit gesprek gaat het er om jullie hulpvraag duidelijk te krijgen. Elke partner krijgt de gelegenheid om zijn of haar verhaal te doen. Misschien willen jullie samen de relatie meer uitdiepen? Mogelijk is jullie relatie tot een dieptepunt gekomen, of kom je er samen niet meer uit? Misschien speelt één van beide met de gedachte om een punt achter de relatie te zetten en wil je graag onderzoeken of er toch nog een mogelijkheid is om door te gaan? In dit orientatiegesprek kunnen we gezamenlijk kijken wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard is dit gesprek ook bedoeld om te kijken of het 'klikt' tussen ons en of jullie beiden het gevoel hebben dat ik iets te bieden heb. Mocht dit het geval zijn dan kunnen we besluiten of we met elkaar een aantal sessies aangaan, in principe minimaal drie. Hierna evalueren we en kijken we of het wenselijk is om een aantal vervolgsessies te doen. Het aantal sessies is ondergeschikt aan wat de behoeften zijn en de vorderingen die gemaakt worden.